Απόσπαμα από την κινητοποιήση των Συνταξιούχων στις 20/11/2014