Απόσπασμα από την πορεία των Συνταξιούχων στις 2/10/2014