Δίνουμε όλοι και όλες μαζικά και αγωνιστικά το παρόν μας στην Παναττική μας συγκέντρωση την Τρίτη 2 Ιουλίου ώρα 10 π.μ. κάτω από το Υπουργείο Εργασίας

Κατηγορία: