Υπόμνημα Προς τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα κ. Γεώργιο Ζαββό

Υπόμνημα 

Προς τον

Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για το

Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

κ. Γεώργιο Ζαββό

 

κ. Υπουργέ

Με την πρόσφατη πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιούνη από τον ΕΦΚΑ παρατηρήθηκε από αρκετούς συνταξιούχους που πληρώνονται από την Εθνική Τράπεζα και είχαν δάνεια από αυτήν, η ΕΤΕ προέβη στην παρακράτηση του συνόλου της καταβληθείσας σύνταξής τους, κατά παράβαση των διατάξεων «περί ακατάσχετου».

Σε διαμαρτυρίες από τους συνταξιούχους θύματα, αλλά και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων προς τους υπεύθυνους της τράπεζας για την αποκατάσταση του προβλήματος, αυτοί ζητούν από τους συνταξιούχους να προβούν σε μια σειρά γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να τους καταβληθεί ξανά η σύνταξή τους.

Από μεριά μας θεωρούμε όλη αυτή την διαδικασία παράνομη και απαράδεκτη,  ζητούμε την  άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να καταβληθούν οι συντάξεις των δικαιούχων στο ακέραιο,  άμεσα δίχως καμιά περαιτέρω διαδικασία και να υπάρξει δημοσιοποίηση της αποκατάστασης, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι.  

Μετά τιμής

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 

Κατηγορία: