465 Η Εφημερίδα μας "Π.Α." Ιούλιος - Αύγουστος 2021